Tiroid hormonları kanda serbest ve proteinlere bağlı olarak

T4 HORMONU
T4 = TİROKSİN = TETRAİYODOTİRONİN

Troid bezinden salgılanan iki hormon T3 ve T4’dür. Troid hormonları metabolizma hızını düzenler.
Tiroid hormonları kanda serbest ve proteinlere bağlı şekilde iki formda bulunurlar.
TT4 = Total T4 = Serbest ve bağlı formların toplamı
T4 = T4’ün proteinlere bağlı kısmı
sT4 = Kanda serbest olarak bulunan T4 hormonu

Normal değeri:
TT4 normal değeri yaklaşık 5-13 ng/dl

T4 yüksekliği nedenleri:
– Nodüler guatr
– Graves hastalığı
– Tiroidit

T4 düşüklüğü nedenleri:
– Hashimato hastalığı
– Troidektomi ameliyatı sonrası
– Hipofizer yetmezlik

HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) TOTAL T4 DEĞERİ:
Hamileliğin her döneminde total T4 hormonu düzeyinde artış izlenir. Bunun nedeni gebelikte artan östrojen hormonunun etkisi ile TBG (Thyroid-Binding Globulin)’in artmasıdır. TBG kanda bulunan T3 ve T4 hormonlarını bağlayan proteindir.

Tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması:
Hamilelerde ve diğer hastalarda tahlil sonuçları ancak muayene ve diğer bulgular ile kombine edilerek değerlendirildiğinde bir anlam kazanır. Bu nedenle tahlil sonuçları ilgili doktora danışılmadan asla değerlendirilmemelidir.

Leave a Reply